Bemestingprogram vir grasperke

Let asb daarop dat hierdie ‘n algemene program is. Ten einde ‘n akkurate program te bereken moet die huidige voedingstatus van die grond bekend wees, asook die kwaliteit van die water wat vir besproeiing gebruik word. Ten einde hierdie inlig

ting te bekom moet ‘n analise van die groeimedium en besproeiingswater gedoen word (sien ons advertensie-afdeling vir meer inligting oor laboratoriums wat hierdie analises kan doen).

1. Strooi 15 gram KAN per vierkante meter na die eerste goeie lentereëns.

2. Strooi 30 gram 5:1:5 per vierkante meter gedurende Desember.

3. Strooi 30 gram 2:3:4 per vierkante meter gedurende Maart.

Gedurend jare met ‘n hoë reenvalsyfer of in gebiede met hoë reenval kan ‘n tweede toediening van 15 gram KAN per m2 toegedien word. Hierdie toediening moet gedurende ‘n nat maand plaasvind en moet nie oorvleuel met die maande waartydens bogenoemde drie toedienings plaasvind nie.

Op goed gedreineerde sanderige grond kan bogenoemde hoeveelhede met 5 gram per vierkante meter vermeerder word; op swak gedreineerde kleierige grond moet bogenoemde hoeveelhede met 5 gram per vierkante meter verminder word. Wees versigtig om nie die voorgeskrewe hoeveelhede te oorskrei nie – te veel kunsmis sal verbranding van die gras veroorsaak.

Indien grondanalises daarop wys dat die grond se pH onder 6 is, moet kalk toegedien word. Die hoeveelheid en tipe kalk sal deur die analise bepaal word.

Besproeiing moet dadelik na toediening van die kunsmis plaasvind.

What to read in the name of your granular fertiliser?

clip_image001

An example of the many products available is 2:3:4(37)

clip_image002

The fertiliser in this example contains two parts Nitrogen, 3 parts phosphate and 4 parts potassium. The concentration is 37% (37% of the content is nutrients, 63% is inert).

Posted in: