Lawns

  • Bemestingprogram vir grasperke

    Let asb daarop dat hierdie ‘n algemene program is. Ten einde ‘n akkurate program te bereken moet die huidige voedingstatus van die grond bekend wees, asook die kwaliteit van die water wat vir besproeiing gebruik word. Ten einde hierdie inlig viagra online uk ting te bekom moet ‘n analise van die groeimedium en besproeiingswater gedoen […]