Nutrition tip – Hoë pH waardes veroorsaak vergeling van jong blare

(see summary for English)

Klik hier indien jy meer oor grond se pH wil weet.

Ons sien dikwels in tuine met kleierige of alkaliese grond dat jong groei lig van kleur en selfs geel word. Hierdie vergeling (chlorose) is heel waarskynlik die gevolg van ‘n tekort aan yster (Fe) wat deur ‘n te hoë pH veroorsaak word.

Kyk na ons skyfiereeks ‘The nutrients’ indien jy die simptome van ystertekort wil sien.

Ystertekorte ontstaan meestal indien die grond swak gedreineerd is en/of indien die pH te hoog is.

Ystertekorte kan dus reggestel word deur:

  1. Die grond beter te dreineer. Maak seker dat beddings goed omgespit word en werk groot hoeveelhede kompos of organiese materiaal soos boombas in die grond in.
  2. Die pH reg te stel. Indien die pH te hoog is, kan klein hoeveelhede blomswael in die grond ingewerk word.

Dit is raadsaam om die pH van jou grond by ‘n laboratorium te laat bepaal. Die laboratorium kan dan, op grond van die analise, bereken hoeveel swael nodig is om die pH tot by die regte waarde te verlaag. In sanderige grond sal ongeveer 50 gram blomswael per vierkante meter voldoende wees. In kleierige grond sal meer swael nodig wees. Strooi die swael oor die bogrond en spit in.

Summary:

Posted in: