Die gebruik van kompos in tuine

Florcom stel die volgende voor:

 • Gebruik hoofsaaklik plantreste om kompos te maak. Klein hoeveelhede beesmis, en afvalmateriaal vanuit perdestalle kan ook gebruik word. Die kwaliteit van plantaardige kompos is gewoonlik beter as die van dierekompos (in dierekompos kom dikwels baie chloor en ander ongewensde elemente voor). Ghwano (mis wat by die slaapplekke van seëvoëls bymekaar gemaak is) is ook baie goeie kompos, maar mag slegs in klein hoeveelhede gebruik word.
 • Maak seker dat goeie kwaliteit kompos gebruik word. Kompos moet goed gekomposteer wees en moet nie onkruidsaad bevat nie (beesmis uit voerkrale bevat minder onkruid/grassaad as mis van beeste wat in die veld wei).
 • Kompos moet voor aanplanting in die grond ingewerk word. Werk 2 to 4 kg kompos per vierkante meter tot op ‘n diepte van 30 cm in die grond in.
 • Indien ghwano gebruik word, moet kleiner hoeveelhede (ongeveer 500 gram per vierkante meter) ingewerk word.

In elke tuin moet die maak van kompos ‘n standaard praktyk wees. Het jou tuin sy eie komposhoop?

Florcom se komposresep

 1. Maak seker dat die plantreste nie te veel harde materiaal bevat nie – hierdie materiaal sal te lank vat om te komposteer.
 2. Geen plantmateriaal wat siek is mag gebruik word nie.
 3. Gooi die plantmateriaal wat jy wil komposteer in lang rye (1 meter hoog) en enige lengte.
 4. Met kompos is dit belangrik om te besef dat kompostering ‘n versurende proses is, dat die organismes wat help met kompostering nie by ‘n lae pH kan funksioneer nie en dat die organismes fosfaat as ‘n belangrike voedingstof benodig. Werk daarom dolomitiese landboukalk (300 gram per m2) en superfosfaat (250 gram per m2) in die hoop in. Die kalk sal help om die versuring teen te werk sodat die organismes maksimaal funksioneer.
 5. Daar is in die handel sakkies komposterende bakterië beskikbaar. Die inhoud van die sakkies word opgelos (sien aanbevelings op die sakkies se etikette) en in die hope ingewas. Dit gaan die proses baie aanhelp indien jy hierdie middels gebruik.
 6. Strooi ‘n 10 tot 15 cm laag beesmis, of material vanaf perdestalle, op die hoop.
 7. Op hierdie hoop kan nou nog ‘n meter hoë laag gepak word (volg dieselfe prosedure as vir die onderste hoop).
 8. Hou die hope nat (plaas gereeld sproeiers op die hope).
 9. Na ‘n tyd sal die kompos warm word. Dit wys dat die proses van kompostering aan die gang is.
 10. Wanneer dit weer afkoel moet die hope omgewerk word. Werk weer kalk en superfosfaat in (hierdie keer slegs 50% van die eerste toediening) en gooi weer ‘n lagie mis op die hope. Dit sal help indien jy die hope nou weer met die komposterende bakterië benat.
 11. Sodra die kompos koud is, beteken dit dat die proses voltooi is. Werk die hoop goed om. Die kompos kan nou gebruik word.