Onkruiddoderskade by rose

onkruiddoder-skade

Roosplante is uiters gevoeilg vir sistemiese onkruiddoders. Selfs indien hierdie middels slegs in die nabye omgewing en nie direk op die plante gespuit word, kan ernstige groeiremming en groeiafwykings voorkom. Enkele druppels sistemiese onkruiddoders wat deur die wind na roosplante gedra word kan permanente beskadiging veroorsaak. Indien sistemiese onkruiddoders direk op roosplante gespuit word, sal die plante mettertyd vergeel en doodgaan. Indien nabygeleë gedeeltes van die tuin of kweekhuis gespuit word en druppels deur die lug sweef en op die rose se blare land sal die plante waarskynlik lewendig bly, maar nuwe blaartjies en blomme kan klein en misvorm wees. Dit mag enkele jare duur voor hierdie simptome verdwyn en die aanbeveling is gewoonlik om bekadigde plante uit te haal en nuwes te plant.

Simptome van onkruiddoderskade:

A. Simptome wanneer gif direk op die plante gespuit is:

  • Die roosblare sal binne twee weke begin vergeel, verdroog en daarna sal die hele plant sterf.

B. Simptome indien slegs druppels op die plante gekom:

Afhangende van die tipe gif kan verskeie tipes simptome ontstaan:

  • Nuwe roosblare kan geel, klein en misvorm wees.
  • Nuwe blare kan donkergroen wees, smal en opkrul.
  • Blomme kan klein en misvorm wees.

onkruiddoder-skade

onkruiddoder-skade

Maatreëls:

Die simptome kan baie jare op die plante bly. Indien jy seker is dat gif wel die oorsaak van die simptoom is, sal dit beter wees om die plante te vervang.

Ander faktore wat soortgelyke simptome kan veroorsaak:

  • Indien sekere sistemiese middels vir die beheer van plae en siektes te gereëld en teen te hoë konsentrasies gespuit word, kan soortgelyke simptome ontstaan. Wanneer toediening van hierdie giwwe gestaak of verminder word, sal die simptome egter verdwyn. Simptome wat deur sistemiese onkruiddoders veroorsaak is, sal daarenteen ‘n aantal jare neem om te verminder of te verdwyn.
  • ‘n Tekort aan sink (Zn) kan soortgelyke simptome op blare veroorsaak. Die simptome sal egter verminder indien Zn as ‘n bladvoeding toegedien word.
  • Wees versigtig om nie misvormde blomme wat deur ‘n tekort aan boor veroorsaak is, met onkruiddoderskade te verwar nie.
  • Downey mildew veroorsaak ook by sommige variteite misvormde blomme. Na beheer van die siekte sal die nuwe groei egter normaal wees.

waarskuwing Waarskuwing

  • Moet nie met sistemiese onkruiddoders naby roosplante spuit nie.
  • Rooskwekers mag nie sistemiese onkruiddoders op hulle kwekerye toelaat nie en mag dit nie binne of buite hulle kweekhuise gebruik nie.
Posted in: